Home » Evenement

De Koningshoevenontmoeting bestaat in de regel uit twee deelevenementen: een seminar en een netwerkbijeenkomst. Het seminar – de Zomersessies – vindt plaats voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst en is toegankelijk voor alle gasten van de sponsor(s) van dit seminar alsmede de deelnemers aan het Netwerkevent. De netwerkbijeenkomst wordt zowel bezocht door de seminargasten als door honderden andere gasten van sponsors en individuele aanmeldingen. Zo is er dus een mooie wisselwerking. De netwerkbijeenkomst bestaat uit een formeel deel met een gastspreker en een ruim informeel deel met een walking dinner.