Home » Nieuws » Koningshoevenontmoeting verhuist naar campus Tilburg University

Twintig jaar lang heeft de Koningshoevenontmoeting plaatsgevonden in de prachtige omgeving van de abdij OLV van Koningshoeven. Het bestuur is de kloostergemeenschap hiervoor zeer dankbaar. Voor de 21e editie zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en hebben die vooralsnog gevonden op de campus van Tilburg University. De bijeenkomst zal plaatsvinden nabij het markante en betekenisvolle Cobbenhagengebouw. Wederom in een inspirerende omgeving, nu van wetenschappelijke kennisontwikkeling en educatie, waarbij de waarden van de universiteit hun oorsprong vinden in de christelijke en humanistische traditie en waar onder het motto Understanding Society de verbinding wordt gezocht met de maatschappij.