Home » Nieuws » “Voorrecht van verandering” is het thema van seminar

De Koningshoevenontmoeting is een toonaangevende netwerkbijeenkomst waar beleidsbepalers uit Brabant bij elkaar komen aan het einde van de zomer. Tilburg University, de BOM, gemeente Tilburg en BrabantKennis zien dat als een mooi moment om gezamenlijk een seminar te organiseren voorafgaand aan deze ontmoeting. In afwijking tot voorgaande jaren zal als experiment het seminar open worden gesteld voor alle gasten van de KHO netwerkbijeenkomst.

Juist omdat hier bestuurders, ondernemers en beleidsbepalers samenkomen is het een plek waar uitdagende thema’s kunnen worden besproken. De aanwezigen hoeven niet ‘gespaard’ te worden. Als aftrap van een nieuw bestuurlijk, politiek en academisch jaar is het een uitgelezen moment om met elkaar de hersens te kraken over een complex maatschappelijk probleem. Hier zijn immers de mensen aanwezig die kennis, macht en middelen hebben om sturing te geven aan maatschappelijke verandering. Zij hebben het voorrecht om deel uit te maken en leiding te geven aan de noodzakelijke veranderingen, een voorrecht dat we willen aanspreken.

Thematiek 2023 ‘Voorrecht van verandering’
We bevinden ons in een tijdperk van verandering, of zoals sommigen zeggen een verandering van tijdperk. We staan, zeker ook in Brabant, voor een aantal grote transformaties op het gebied van onder andere natuur, klimaat, landbouw en economie, met grote impact op de ruimtelijke inrichting en de manier waarop we (willen) samenleven. Die vragen om besluiten tot verandering. Maar kunnen we het nog wel eens worden over de routes naar de toekomst toe? Wanneer leidt verschil tot ongewenste uitkomsten die ons belemmeren in het vormgeven van verandering?

Het risico ontstaat dat de samenleving onder druk van de noodzakelijke veranderingen tot stilstand komt. Tegengestelde meningen, beelden, politieke standpunten en wetgeving lijken steeds minder makkelijk te overbruggen. Hoe komen we samen richting een samenleving die een duurzame bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van allen?

BrabantKennis neemt het hele jaar de tijd voor een verkenning van dit thema onder de titel “Bubbels en breuklijnen in de samenleving”. Het KHO-seminar biedt een uitgelezen mogelijkheid om gezamenlijk een seminar te programmeren op dit thema. De centrale vraag tijdens het seminar is: Welke rol en plicht heeft de elite van Brabant – bestuurlijk, academisch, maatschappelijk en ondernemend – om deze verandering mede vorm te geven zonder de connectie met de samenleving te verliezen?