Home » Nieuws » Voorafgaande inspiratiesessies toegankelijk voor alle gasten

Op 1 september ontmoet bestuurlijk, ondernemend en maatschappelijk Brabant elkaar voor verdieping én verbinding tijdens de 22e editie van de Koningshoevenontmoeting. Het programma bestaat dit jaar uit twee onderdelen die voor alle gasten toegankelijk zijn.

Vanaf 14:15 uur vinden de Koningshoevenontmoeting Zomersessies plaats. Gedurende anderhalf uur verdiepen we ons in het thema ‘Voorrecht van verandering’ tijdens een dynamisch programma van inspiratiegesprekken, afgewisseld met muzikale, poëtische en filosofische intermezzo’s. Eveline van Rijswijk begeleidt deze zomersessies vanuit een sociaal-maatschappelijke, economische en ecologische invalshoek. Zij ontvangt een achttal gasten voor korte inspirerende sessies: Dilara Bilgiç, Esmah Lahlah, Hans de Neve, Beatrix Bos, Trijntje van der Wouw, Eva Wolf, Jessica den Outer en René ten Bos.

Aansluitend vindt vanaf 16:00 uur de Koningshoevenontmoeting plaats tijdens de netwerkbijeenkomst, waar prof. dr. Margriet Sitskoorn een korte lezing geeft over mogelijkheden om chronische armoede te doorbreken.

Thema: ‘Voorrecht van verandering’

We bevinden ons in een tijdperk van verandering, of zoals sommigen zeggen een verandering van tijdperk. We staan, zeker ook in Brabant, voor een aantal grote transformaties op het gebied van onder andere natuur, klimaat, landbouw en economie, met grote impact op de ruimtelijke inrichting en de manier waarop we (willen) samenleven. Die vragen om besluiten tot verandering. Maar kunnen we het nog wel eens worden over de routes naar de toekomst toe? Wanneer leidt verschil tot ongewenste uitkomsten die ons belemmeren in het vormgeven van verandering?

Het risico ontstaat dat de samenleving onder druk van de noodzakelijke veranderingen tot stilstand komt. Tegengestelde meningen, beelden, politieke standpunten en wetgeving lijken steeds minder makkelijk te overbruggen. Hoe komen we samen richting een samenleving die een duurzame bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van iedereen?

Verdieping in Koningshoeven inspiratiesessies

Dit jaar organiseren BrabantKennis, Tilburg University, Gemeente Tilburg en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij samen de Koningshoevenontmoeting Zomersessies. Deze vier partijen zijn ieder vanuit hun eigen rol bezig met het vormgeven en invullen van de toekomst van Brabant. Samen met de bezoekers van de Koningshoevenontmoeting willen zij stilstaan bij de grote opgaven tot verandering en met drie inspiratiesessies dieper ingaan op de rol en plicht die academisch, bestuurlijk, maatschappelijk en ondernemend Brabant hierin kunnen spelen. Om zo samen de toekomst van Brabant vorm te geven.

Programma inspiratiesessies

Locatie: Aula Tilburg University

13:45 uur      Inloop met koffie & thee

14:15 uur      Opening, welkom door Eveline van Rijswijk en aanvang programma

Eveline gaat in gesprek met Hans de Neve en Beatrix Bos van Carbyon over hun missie om klimaatverandering tegen te gaan en technologie in te zetten voor maatschappelijke uitdagingen.

Ook spreekt Eveline met Jessica den Outer en Eva Wolf. Hoe geef je hen die niet vanzelfsprekend aan de beslistafel zitten, zoals de natuur, tóch een stem? Welke rol spelen wetgeving en weerstand bij (het oplossen van) conflicten?

Het derde duo-gesprek voert Eveline met Dilara Bilgiç en Esmah Lahlah over voorrecht en bestaanszekerheid. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in de privilegelift kan stappen?

Intermezzo & gesproken voordracht door Trijntje van de Wouw en René ten Bos

15:45 uur      Einde Zomersessies

Verbinding tijdens netwerkbijeenkomst

Armoede is méér dan geen cadeautjes krijgen of niet naar de Efteling kunnen. Het missen van kansen op nieuwe ervaringen, constante financiële stress en schaamte grijpen zodanig in op de ontwikkeling van de hersenen, dat er geen doordachte beslissingen worden genomen, waardoor de situatie alleen maar verslechtert. Vooral kinderen gaan hier gebukt onder. Armoede gaat vaak over van generatie naar generatie. Hoe kunnen we gezinnen met chronisch geldtekort helpen om grip te krijgen op hun toekomst? Met het Zero Poverty Lab initiatief probeert Margriet Sitskoorn hieraan een bijdrage te geven.

Programma netwerkbijeenkomst

Locatie: campusterrein Tilburg University
16:00 inloop
16:30 woord van welkom door Geert-Jan van Schijndel (voorzitter Koningshoevenontmoeting)
inspiratie door Ina Adema (commissaris van de Koning) en Wim van de Donk (rector magnificus van Tilburg University)
16:45 Margriet Sitskoorn
17:00 aanvang walking dinner